ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:<<Προμήθεια οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθρεπτών κυκλοφορίας και υλικών ονοματοθεσίας οδών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αιγιαλείας>>.