Απόφαση 290 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(14/06/2017)σε ορθή επανάληψη.