Αποφάσεις έκτακτης-κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(06/07/2017)