ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΚΟΠΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.