ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: Kαταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Μαΐου - Ιουνίου 2017.