τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αιγιαλείας (24-07-2017)