Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση(26/07/2017)