ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Έγκριση συμμετοχής μεταποιητικών επιχειρήσεων κορινθιακής σταφίδας στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης για την μεταποιητική περίοδο 2017

Undefined
Body: 

   Με βάση την 3285/79437/21.07.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα  του ΥΠΑΑΤ οι μεταποιητικές επιχειρήσεις κορινθιακής σταφίδας, οι οποίες προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τηρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης καλλιέργειας σταφίδας για την περίοδο μεταποίησης έτους 2017 αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο.

Συννημένο: