ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Παράταση περιόδου υποβολής αιτήσεων στήριξης στη δράση 4.2.1. του υπομέτρου 4.2. του ΠΑΑ 2014-2020

Undefined
Body: 

   Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων αποφάσισε την παράταση της περιόδου υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και των φακέλων υποψηφιότητας για τη δράση 4.2.1. 'Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊ'όντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) του ΠΑΑ 2014-2020 απο τη 18η Αυγούστου μέχρι και την 2α Οκτωβρίου 2017.