ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πίνακας επιλέξιμων εκτάσεων και παραγωγών για τη νέα φύτευση Αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2017

Body: 

   Αναρτήθηκε ο πίνακας των επιλέξιμων εκτάσεων και παραγωγών για τη νέα φύτευση Αμπέλου με οινοποιήσιμες ποικιλίες για το έτος 2017.

Undefined