Απόφαση 253 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (14/06/2017) σε ορθή επανάληψη.