Απόφαση 1 Συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας(07/08/2017)