ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:<<Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας ως προς την ομάδα ρουχισμού(γάντια,μάσκες, ανακλαστικά γιλέκα κ.λ.π)>>.