Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(05/09/2017)