Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(11/09/2017)