ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: << Κοινωνικό Φροντιστήριο 2017-2018 >>.