ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ : << Καταβολή Προνοϊακών επιδομάτων Ιουλίου-Αυγούστου 2017 >> .