ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ανακοίνωση Κέντρου Δήμητρα για προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών

Undefined
Body: 

  Το Κέντρο Δήμητρα: Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Πατρών (Π.Γ.Σ. Πατρών) ανακοίνωσε ότι έχουν υλοποιηθεί ήδη εννέα (9) προγράμματα κατάρτισης νέων αγροτών, διάρκειας 150 ωρών το καθένα, το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2017 έως Αύγουστο 2017 και θα υλοποιηθούν άλλα επτά (7) προγράμματα κατάρτισης το χρονικό διάστημα από Σεπτέμβριο 2017 έως Νοέμβριο 2017, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Συννημένο: