Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση(18/09/2017)