Αποφάσεις Έκτακτης-Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας(25/07/2017)