Ικανοποιητική προσέλευση στο νεοσύστατο Κέντρο Κοινότητας Δ. Αιγιαλείας