ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: Κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2016

Undefined
Body: 

ΘΕΜΑ: Κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων έτους 2016

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

          Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Αχαΐας οι κυρωμένες καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2016. 

 

          Παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανέμονται επιλέξιμες εκτάσεις βοσκήσιμων γαιών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αιγιαλείας, να προσέλθουν στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Αλιείας του Δ. Αιγιαλείας (πληροφορίες Κουτσούκου Μ., 26910 61063, Ευθ. Γάτου 1, Αίγιο) προκειμένου να λάβουν   γνώση ενυπόγραφα  των στοιχείων της κατανεμηθείσας έκτασης και να παραλάβουν τα έντυπα κατανομής, που επέχουν θέση συμφωνητικού μίσθωσης.

 

          Στη συνέχεια, οι δικαιούχοι Κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλουν το μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων εκτάσεων που αναγράφεται στα έντυπα κατανομής, στον υπ’αριθ. τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος: 225/004719-86 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Το μίσθωμα κατατίθεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ): 3418 σύμφωνα με την ΚΥΑ 410/28408/13-03-2017 (άρθρο 1 παρ. 2)

 

          Τονίζουμε ιδιαιτέρως ότι, η μη τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των κτηνοτρόφων και η μη τακτοποίηση της βεβαιωμένης οφειλής του έτους 2016, συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων Χρήσης Βοσκής  για το 2018.

Στα συνημμένα υπάρχει ονομαστική κατάσταση κτηνοτρόφων-κατοίκων εντός των ορίων του Δήμου Αιγιαλείας.