Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση(28/09/2017)