Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(04/10/2017)