Αποφάσεις Έκτακτης- Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(22/09/2017)