Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε ΄Εκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση(06/10/2017)