Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(11/10/2017)