ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ << ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ >>.