Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(23/10/2017)