Αποφάσεις έκτακτης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας(11/10/2017)