Πρόσκληση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α σε ΈΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση(17/10/2017)