Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(08/11/2017)