Πρόσκληση για Έκτακτη- Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής(06/11/2017)