Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση(08/11/2017)