Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 & 2019 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ & Ν.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»