Πρόσκληση για έκτακτη-κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(14/11/2017)