Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 08/11/2017