ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017

Αίγιο 13/11/2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας ενημερώνει ότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του διμήνου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017 θα γίνει την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017.

Από την υπηρεσία

Κατηγορία: