Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής σε Έκτακτη-Κατεπείγουσα Συνεδρίαση(12/07/2019 13:30)