Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.(21/11/2017)