Απόφαση 565 Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(14/11/2017)