Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής(23/11/2017)