Πρόσκληση για ΈΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΊΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(30/11/2017)