Απόφαση Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 30_11_2017