ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:«Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας»