Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(17/07/2019).