Πρόσκληση για ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(20/12/2017) 18.00