Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(20/12/2017) 19.00