ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: << ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΡΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2000 (ΚΛΑΣΗ 2021)>>.