Απόφαση 651 Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας(20/12/2017)